เกี่ยวกับเรา

STelligence ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 เราเป็นบริษัทแนวหน้าในภาคการวิเคราะห์ข้อมูลทางการค้าของไทย โดยเริ่มต้นที่ข้อมูลการดำเนินการ แพลตฟอร์ม เช่น Splunk ถูกใช้เป็นกลยุทธ์ในการช่วยเหลือองค์กรในการปรับปรุงการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ของตน เมื่อสภาพแวดล้อมดิจิทัลมีการพัฒนา STelligence ได้ปรับบริการของตน เพื่อให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านไซเบอร์ โดยมุ่งหวังว่าองค์กรจะสามารถจัดการ และรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ได้

STelligence ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 เราเป็นบริษัทแนวหน้าในภาคการวิเคราะห์ข้อมูลทางการค้าของไทย โดยเริ่มต้นที่ข้อมูลการดำเนินการ แพลตฟอร์ม เช่น Splunk ถูกใช้เป็นกลยุทธ์ในการช่วยเหลือองค์กรในการปรับปรุงการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ของตน เมื่อสภาพแวดล้อมดิจิทัลมีการพัฒนา STelligence ได้ปรับบริการของตน เพื่อให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านไซเบอร์ โดยมุ่งหวังว่าองค์กรจะสามารถจัดการ และรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ได้

ภายในปี พ.ศ. 2560, STelligence ได้เริ่มเข้าสู่การให้บริการด้านข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยรวดเร็วในการนำเครื่องมือเช่น Tableau, Alteryx และ Data Robot มาใช้ ด้วยจุดเน้นที่ชัดเจนในการส่งเสริมการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Self-service ปี พ.ศ. 2562 เป็นช่วงเวลาที่มีการเติบโตอย่างมาก ด้วยการผสาน RPA โดยเน้นที่กระบวนการอัตโนมัติและการทำนายอัจฉริยะ และกลายเป็นผู้นำร่วมแรกในการนำ Automation Anywhere และ UiPath มาใช้ พอร์ตโฟลิโอยังถูกขยายเพื่อรวมการปกครองข้อมูลด้วย Denodo และการวิเคราะห์ขั้นสูงโดยใช้เทคโนโลยีกราฟเช่น Neo4j นอกจากนี้ ยังได้มีการเข้าสู่การวิเคราะห์ข้อมูลบนคลาวด์ โดยผสานโซลูชันจากผู้นำอุตสาหกรรมเช่น AWS, Google และ Microsoft

ในปัจจุบัน ที่ STelligence เรานำนวัตกรรม AI มาใช้ โดยเรานำความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในด้านข้อมูล กระบวนการอัตโนมัติ และความปลอดภัย เพื่อขับเคลื่อนอนาคตของเทคโนโลยี ความแข็งแกร่งพื้นฐานของเราในด้านหลักเหล่านี้เป็นรากฐานของโซลูชันของเราในด้าน General Artificial Intelligence (GenAI), การวิเคราะห์ทำนาย, ระบบมัลติโมเดล และกราฟความรู้ (KG) ความมุ่งมั่นของเราในการผสานเทคโนโลยีขั้นสูงเหล่านี้กับความสามารถหลักของเราทำให้เราเป็นผู้นำในพื้นที่โซลูชัน AI เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรม AI ที่ไม่เพียงแต่เป็นผลงานที่ทะลุทะลวง แต่ยังตอบสนองความต้องการและความท้าทายเฉพาะของลูกค้าของเรา

ในปัจจุบัน ที่ STelligence เรานำนวัตกรรม AI มาใช้ โดยเรานำความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในด้านข้อมูล กระบวนการอัตโนมัติ และความปลอดภัย เพื่อขับเคลื่อนอนาคตของเทคโนโลยี ความแข็งแกร่งพื้นฐานของเราในด้านหลักเหล่านี้เป็นรากฐานของโซลูชันของเราในด้าน General Artificial Intelligence (GenAI), การวิเคราะห์ทำนาย, ระบบมัลติโมเดล และกราฟความรู้ (KG) ความมุ่งมั่นของเราในการผสานเทคโนโลยีขั้นสูงเหล่านี้กับความสามารถหลักของเราทำให้เราเป็นผู้นำในพื้นที่โซลูชัน AI เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรม AI ที่ไม่เพียงแต่เป็นผลงานที่ทะลุทะลวง แต่ยังตอบสนองความต้องการและความท้าทายเฉพาะของลูกค้าของเรา

วิสัยทัศน์องค์กร

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตร กับองค์กรทุกขนาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่

พันธกิจ

ส่งมอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลก
ให้กับลูกค้า

คุณค่า

พันธมิตร (Partnership), นวัตกรรม (Innovation), อัจฉริยะ (Intelligence),
ความคล่องแคล่ว (Agility)

เพิ่มขีดความสามารถของคุณด้วยนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโดย AI

นอกจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเราในการให้บริการด้านข้อมูล ระบบอัตโนมัติ และความปลอดภัย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงด้วย AI แล้ว
เรายังเป็นหนึ่งในผู้นำในการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์อีกด้วย

คณะกรรมการบริษัท

ดร. สันติสุข ลิ้มปีติเจริญโชติ

คุณสรวุฒิ ฮ้อแสงชัย

คุณกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา

คุณสุเทพ อุ่นเมตตาจิต 

ดร. สันติสุข ลิ้มปีติเจริญโชติ

คุณสรวุฒิ ฮ้อแสงชัย

คุณกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา

คุณสุเทพ อุ่นเมตตาจิต 

คณะผู้บริหาร

ดร. สันติสุข ลิ้มปีติเจริญโชติ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณสรุจ ทิพเสนา
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี

คุณสราวุธ ตินา
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

คุณณัฏฐา อ้นใจกล้า
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
และประธานเจ้าหน้าที่สนับสนุนทางธุรกิจ

ดร. สันติสุข ลิ้มปีติเจริญโชติ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณสรุจ ทิพเสนา
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี

คุณสราวุธ ตินา
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

คุณณัฏฐา อ้นใจกล้า
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
และประธานเจ้าหน้าที่สนับสนุนทางธุรกิจ

รางวัลและประกาศนียบัตร

APAC CIO Outlook Top 25

Big Data Companies - 2017 Feature Companies

APAC CIO Outlook Top 20

Artificial Intelligence Solution Providers - 2018

Certificate TUV NORD

Managment Systems per ISO/IEC 29110-4-1 : 2028

Global Banking & Finance Review

100 The next Global Companies 2020

10th Year Global Banking
& Finance Review

Award Winners 2020

AA Center of Excellence

Authority of Automation Anywhere
1st AA COE in Thailand
3rd AA COE in Thailand
1st COE of Thailand
and Leading Certification Team Member

APAC CIO Outlook Top 25

Big Data Companies - 2017 Feature Companies

APAC CIO Outlook Top 25

Big Data Companies - 2017 Feature Companies

Certificate TUV NORD

Managment Systems per ISO/IEC 29110-4-1 : 2028

Global Banking & Finance Review

100 The next Global Companies 2020

10th Year Global Banking
& Finance Review

Award Winners 2020

AA Center of Excellence

Authority of Automation Anywhere
1st AA COE in Thailand
3rd AA COE in Thailand
1st COE of Thailand
and Leading Certification Team Member