Unleash innovation with the AI-powered UiPath Business Automation Platform

UiPath เป็น RPA Platform (Robotic Process Automation)  ที่ใช้เทคโนโลยี RPA เพื่อทำงานซ้ำๆ หรือกระบวนการทางธุรกิจอื่นที่สามารถทำแทนมนุษย์ได้อย่างอัตโนมัติ แม้จะเป็นโปรเซสที่ซับซ้อน ก็สามารถที่จะทำด้ โดยสามารถตั้งค่าให้บอททำงานตามกระบวนการที่มนุษย์ทำ ซึ่งช่วยให้ลดเวลาและความผิดพลาดในกระบวนการเหล่านั้น 

การนำ UiPath เข้ามาใช้ในองค์กรมีประโยชน์มากมาย เช่น

ลดต้นทุน: การใช้ RPA ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินการธุรกิจและทำให้องค์กรสามารถจัดสรรทรัพยากรบุคคลได้ดีขึ้น
เพิ่มผลผลิตภายในระยะเวลาสั้น: RPA ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการธุรกิจและลดเวลาในการปฏิบัติงาน
ลดความผิดพลาด: การนำ RPA เข้ามาใช้ช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานของมนุษย์
ควบคุมและการตรวจสอบ: RPA ช่วยในการควบคุมและตรวจสอบกระบวนการธุรกิจอย่างเข้มข้น
ความยืดหยุ่น: มีความสามารถในการปรับแต่งและปรับปรุงกระบวนการตามความต้องการ

UiPath สามารถนำไปใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น

money_554452

การเงินและบริการการเงิน:

ใช้ในกระบวนการการเงินเช่นบัญช, การบริหารจัดการธุรกิ, การวิเคราะห์ข้อมูลการเงิ 

conveyor-belt_2913896

อุตสาหกรรมด้านการสุรา:

ใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิต, การตรวจสอบคุณภาพ, การจัดการคลังสินค้า 

hr_10490138

การบริหารทรัพยากรมนุษย์:

ใช้ในการบริหารและจัดการข้อมูลบุคคล, กระบวนการสรรหา, การบริหารประสบการณ์พนักงาน 

customer-service_870175

อุตสาหกรรมเซอร์วิส:

ใช้ในการจัดการและตรวจสอบการเลี้ยงดูลูกค้า, การบริการลูกค้า, การปรับปรุงโปรแกรมพิเศษ 

healthcare_2966486

อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ:

ใช้ในการดึงข้อมูลผู้ป่วยจากระบบต่างๆ, การติดตามการนัดหมายของผู้ป่วย, กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องเรียกรับเงิน, ตรวจสอบสินค้าในคลังยา 

nuclear-plant_9317637

อุตสาหกรรมพลังงาน:

ใช้ในการจัดการและควบคุมขั้นตอนการดูแลรักษาอุปกรณ์ในอุตสาหกรรม, ควบคุมกระบวนการผลิต, ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์, กระบวนการเบิกจ่ายและค่าใช้จ่าย 

จุดเด่นของ UiPath

User-Friendly Interface: มีส่วนเสริมแบบ Drag-and-Drop ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างกระบวนการ RPA ได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม ซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญในการลดความซับซ้อนของการใช้งาน. 

Speed and Efficiency: สามารถทำงานแบบอัตโนมัติในเวลาเร็ว ทำให้ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพ. 

Flexibility: ทำให้สามารถปรับปรุงหรือเพิ่มฟังก์ชันตามความต้องการของธุรกิจ 

Community and Support: มีชุมชนผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้ความช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนความรู้ และมีการสนับสนุนทางเทคนิคที่ดี 

Industry Knowledge: UiPath ได้รับการนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรมในตลาดไทย เช่น การเงิน, การสุรา, แรงงาน, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, เซอร์วิส, อุตสาหกรรม และอื่นซึ่งแสดงถึงความหลากหลายของการใช้งาน. 

Testing and Quality Control: มีเครื่องมือที่ช่วยในการทดสอบและควบคุมคุณภาพของกระบวนการ RPA ที่สามารถช่วยในการลดความผิดพลาดและเพิ่มคุณภาพของการดำเนินการ. 

Adaptability to Various Systems: สามารถทำงานบนระบบต่างๆ ที่ใช้ภายในองค์กรได้มากมาย และความสามารถในการปรับตัวนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่า UiPath สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นบนแพลตฟอร์มและสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย 

Success takes more than just a great platform

การจะประสบความสำเร็จ นอกจากจะมี Software Platform ที่ดีแล้วนั้น ต้องอาศัย Partner ที่เห็นความสำคัญของ automation มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยคุณพัฒนาองค์กร และโฟกัสที่ความสำเร็จของคุณ

ที่ STelligence เราเห็นความสำคัญของการทำ Autamation การพาองค์กรของลูกค้าไปสู่ Digital transformation Organization เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบและมีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมแก้ปัญหาไปกับคุณ เพื่อให้คุณมั่นใจและสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้พาองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

"Let's connect the dots and transform your processes together.

At STelligence, we're your bridge to a more efficient future."

Our Technology Partners