บริการ

เรามุ่งมั่นในการให้บริการโซลูชันระดับโลกด้าน Operational Intelligence, IT Monitoring และ Big Data Analytics เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการทางด้านไอที ที่สามารถเห็นได้ตลอดจากจุดเริ่มต้นถึงปลายทางผลลัพธ์สุดท้าย เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สามารถดำเนินการได้แบบเรียลไทม์ และสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขันให้กับลูกค้าของเรา

ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเพิ่มความสอดคล้องและผสมผสานกับธุรกิจของคุณ เพื่อเพิ่มความสามารถด้านการดำเนินงาน ออกแบบตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าและองค์กร โดยระบบ AI สามารถประมวลผลข้อมูลได้หลากหลายประเภท เช่น ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลที่เรียงกลุ่มแบบตาราง

นำข้อมูลทั้งหมดในองค์กรไม่ว่าจะเป็น Business Data, Log Data หรือ External Data Sources มาประมวลผล และวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อนำแสดงผลในรูปแบบที่องค์กรต้องการ เป็น Dashboard, Report หรือการวิเคราะห์หา Pattern

นำข้อมูลทั้งหมดในองค์กรไม่ว่าจะเป็น Business Data, Log Data หรือ External Data Sources มาประมวลผล และวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อนำแสดงผลในรูปแบบที่องค์กรต้องการ เป็น Dashboard, Report หรือการวิเคราะห์หา Pattern

สร้าง Bot เพื่อทำงานในกระบวนการต่าง ๆ ในธุรกิจแบบอัตโนมัติ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เป็นอีกเครื่องมือ เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าของธุรกิจสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานในเชิงรุกได้มากขึ้น

นำข้อมูลทั้งหมดจากทุกระบบมาวิเคราะห์ เพื่อแสดงผลการตรวจสอบด้านความปลอดภัย จากการโจมตีที่กำลังเกิดขึ้น และความเสี่ยงของการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับ Application และ IT Infrastructure ทั้งหมดขององค์กร

นำข้อมูลทั้งหมดจากทุกระบบมาวิเคราะห์ เพื่อแสดงผลการตรวจสอบด้านความปลอดภัย จากการโจมตีที่กำลังเกิดขึ้น และความเสี่ยงของการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับ Application และ IT Infrastructure ทั้งหมดขององค์กร

Our Capabilities