Automation

สร้าง Bot เพื่อทำงานในกระบวนการต่าง ๆ ในธุรกิจแบบอัตโนมัติ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เป็นอีกเครื่องมือ
เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าของธุรกิจสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานในเชิงรุกได้มากขึ้น

ในปัจจุบัน ธุรกิจต่าง ๆ ต้องเผชิญกับความท้าทายด้านการดำเนินงานที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งต้องการโซลูชันที่ซับซ้อนเช่นกัน ระบบอัตโนมัติแบบดั้งเดิมมักจะไม่สามารถรับมือกับงานที่ต้องการความเข้าใจ การใช้เหตุผล และการเรียนรู้จากข้อมูลได้เหมือนมนุษย์ ดังนั้น องค์กรต่าง ๆ จึงกำลังมองหาโซลูชันที่ฉลาดกว่าซึ่งสามารถปรับตัว เรียนรู้ และตัดสินใจเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าได้

 • ทำให้งานที่ซับซ้อนเเบบอัตโนมัติ
 • ช่วยการตัดสินใจ
 • การเรียนรู้แบบปรับเปลี่ยนได้

ในปัจจุบัน ธุรกิจต่าง ๆ ต้องเผชิญกับความท้าทายด้านการดำเนินงานที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งต้องการโซลูชันที่ซับซ้อนเช่นกัน ระบบอัตโนมัติแบบดั้งเดิมมักจะไม่สามารถรับมือกับงานที่ต้องการความเข้าใจ การใช้เหตุผล และการเรียนรู้จากข้อมูลได้เหมือนมนุษย์ ดังนั้น องค์กรต่าง ๆ จึงกำลังมองหาโซลูชันที่ฉลาดกว่าซึ่งสามารถปรับตัว เรียนรู้ และตัดสินใจเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าได้

 • ทำให้งานที่ซับซ้อนเเบบอัตโนมัติ
 • ช่วยการตัดสินใจ
 • การเรียนรู้แบบปรับเปลี่ยนได้

ในยุคดิจิทัล ธุรกิจต่างๆ ต้องรับมือกับข้อมูลจำนวนมหาศาล ซึ่งส่วนเอกสารนั้นต่างมีรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงกระดาษ ความท้าทายอยู่ที่การสกัดข้อมูลออกมาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อทำให้ข้อมูลนั้นสามารถดำเนินการและมีประโยชน์ได้ กระบวนการสกัดข้อมูลด้วยวิธีการดั้งเดิมนั้นใช้เวลานาน มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดสูง และไม่สามารถปรับขนาดได้ องค์กรต่างๆ ต้องการวิธีแปลงข้อมูลจากเอกสารให้เป็นดิจิทัลอย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจ ปรับปรุงการให้บริการ และรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนด

 • เทคนิค AI ขั้นสูงสำหรับการสกัดข้อมูล
 • Generative AI สำหรับความเข้าใจบริบท
 • Multimodality เพื่อการประมวลผลข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น
 • ML แบบดั้งเดิมและการแบ่งส่วนที่แม่นยํา

องค์กรในทุกอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับงานที่ยากลําบากในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานที่เพิ่มขึ้น ความซับซ้อนและปริมาณของข้อกําหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบควบคู่ไปกับความต้องการในการรายงานที่ถูกต้องทําให้เกิดความท้าทายอย่างมาก กระบวนการดำเนินการด้วยมือในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการสร้างรายงานไม่เพียงแต่ไร้ประสิทธิภาพ แต่ยังมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดสูง ทำให้ยากต่อการรับประกันความแม่นยำและความทันเวลา ความเสี่ยงสูง เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจนำไปสู่โทษปรับจำนวนมาก ปัญหาทางกฎหมาย และความเสียหายต่อชื่อเสียง

 • การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบอัตโนมัติ
 • การรายงานแบบไดนามิกอัตโนมัติ
 • การจัดการเส้นทางการตรวจสอบและเอกสาร
 • การจัดการการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของกฎระเบียบ

องค์กรในทุกอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับงานที่ยากลําบากในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานที่เพิ่มขึ้น ความซับซ้อนและปริมาณของข้อกําหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบควบคู่ไปกับความต้องการในการรายงานที่ถูกต้องทําให้เกิดความท้าทายอย่างมาก กระบวนการดำเนินการด้วยมือในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการสร้างรายงานไม่เพียงแต่ไร้ประสิทธิภาพ แต่ยังมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดสูง ทำให้ยากต่อการรับประกันความแม่นยำและความทันเวลา ความเสี่ยงสูง เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจนำไปสู่โทษปรับจำนวนมาก ปัญหาทางกฎหมาย และความเสียหายต่อชื่อเสียง

 • การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบอัตโนมัติ
 • การรายงานแบบไดนามิกอัตโนมัติ
 • การจัดการเส้นทางการตรวจสอบและเอกสาร
 • การจัดการการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของกฎระเบียบ

ในโลกธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในยุคสมัยใหม่นี้ การจัดการการไหลของข้อมูลจากแหล่งที่มาต่างๆไปยังแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลและระบบการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจมักต้องเผชิญกับปัญหาระบบข้อมูลที่แยกออกจากกัน กระบวนการจัดการข้อมูลด้วยวิธีการทำงานด้วยมือ และความซับซ้อนในการผสานรวมประเภทข้อมูลและแหล่งที่มาที่ต่างกัน เหล่านี้อาจนำไปสู่ความล่าช้าในการเข้าถึงข้อมูล ลดคุณภาพของข้อมูล และเพิ่มต้นทุนการดำเนินงาน ซึ่งสุดท้ายจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจและความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

 • การเก็บรวบรวมและการผสานรวมข้อมูลแบบอัตโนมัติ
 • การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์
 • การจัดการการไหลของข้อมูลอย่างไม่มีรอยต่อ
 • การตรวจสอบและการเพิ่มประสิทธิภาพ

ส่วนสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จอ คือ การดำเนินงานด้านไอทีแบบอัตโนมัติ ในขณะที่สภาพแวดล้อมมีความซับซ้อนมากขึ้น การทำงานแบบอัตโนมัติและการจัดกำหนดการสำหรับกระบวนการทำงานร่วมกันจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ซอฟต์แวร์การทำงานอัตโนมัติสามารถให้บริการอัตโนมัติของกระบวนการธุรกิจที่สามารถปรับขนาดได้สำหรับชนิดงานที่หลากหลาย เช่น งาน batch, สคริปต์, การดำเนินการฐานข้อมูล, กระบวนการไอที, การถ่ายโอนไฟล์ที่จัดการแล้ว และอื่น ๆ

 • การใช้ระบบอัตโนมัติสำหรับปริมาณงานขั้นสูงและการกำหนดเวลางาน
 • การย้ายสคริปต์ที่ล้าสมัยไปยังแพลตฟอร์มการทำงานอัตโนมัติที่ทันสมัย
 • การใช้ระบบซอฟต์แวร์และระบบขององค์กรฟ

ส่วนสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จอ คือ การดำเนินงานด้านไอทีแบบอัตโนมัติ ในขณะที่สภาพแวดล้อมมีความซับซ้อนมากขึ้น การทำงานแบบอัตโนมัติและการจัดกำหนดการสำหรับกระบวนการทำงานร่วมกันจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ซอฟต์แวร์การทำงานอัตโนมัติสามารถให้บริการอัตโนมัติของกระบวนการธุรกิจที่สามารถปรับขนาดได้สำหรับชนิดงานที่หลากหลาย เช่น งาน batch, สคริปต์, การดำเนินการฐานข้อมูล, กระบวนการไอที, การถ่ายโอนไฟล์ที่จัดการแล้ว และอื่น ๆ

 • การใช้ระบบอัตโนมัติสำหรับปริมาณงานขั้นสูงและการกำหนดเวลางาน
 • การย้ายสคริปต์ที่ล้าสมัยไปยังแพลตฟอร์มการทำงานอัตโนมัติที่ทันสมัย
 • การใช้ระบบซอฟต์แวร์และระบบขององค์กรฟ

Our Capabilities