Intelligent Document Extraction​

ความท้าทายทางธุรกิจ​

ในยุคดิจิทัล ธุรกิจต่าง ๆ ต้องรับมือกับข้อมูลจำนวนมหาศาล ซึ่งส่วนเอกสารนั้นต่างมีรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงกระดาษ ความท้าทายอยู่ที่การสกัดข้อมูลออกมาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อทำให้ข้อมูลนั้นสามารถดำเนินการและมีประโยชน์ได้ กระบวนการสกัดข้อมูลด้วยวิธีการดั้งเดิมนั้นใช้เวลานาน มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดสูง และไม่สามารถปรับขนาดได้ องค์กรต่าง ๆ ต้องการวิธีแปลงข้อมูลจากเอกสารให้เป็นดิจิทัลอย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจ ปรับปรุงการให้บริการ และรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ความท้าทายทางธุรกิจ​

ในยุคดิจิทัล ธุรกิจต่าง ๆ ต้องรับมือกับข้อมูลจำนวนมหาศาล ซึ่งส่วนเอกสารนั้นต่างมีรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงกระดาษ ความท้าทายอยู่ที่การสกัดข้อมูลออกมาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อทำให้ข้อมูลนั้นสามารถดำเนินการและมีประโยชน์ได้ กระบวนการสกัดข้อมูลด้วยวิธีการดั้งเดิมนั้นใช้เวลานาน มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดสูง และไม่สามารถปรับขนาดได้ องค์กรต่างๆ ต้องการวิธีแปลงข้อมูลจากเอกสารให้เป็นดิจิทัลอย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจ ปรับปรุงการให้บริการ และรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนด

บริการของเรา

บริการสกัดเอกสารอัจฉริยะของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความท้าทายเหล่านี้โดยใช้ชุดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง:

เทคนิค AI ขั้นสูงสำหรับการสกัดข้อมูล

เราใช้การผสมผสานระหว่าง Generative AI, เทคนิค Multimodality, การใช้ Machine Learning แบบดั้งเดิม, และอัลกอริทึมการแบ่งส่วนเพื่อประมวลผลและสกัดข้อมูลจากเอกสารอย่างฉลาด วิธีการหลายมิตินี้ช่วยให้สามารถจัดการกับโครงสร้างและรูปแบบเอกสารที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ

Generative AI สำหรับความเข้าใจบริบท

ใช้ Generative AI ไม่เพียงแต่สำหรับการสกัดข้อมูล แต่ยังรวมถึงการเข้าใจบริบทรอบข้อมูลที่สกัดออกมา เพื่อการตีความและจำแนกข้อมูลที่แม่นยำยิ่งขึ้น

Multimodality เพื่อการประมวลผลข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น

ใช้เทคนิค AI แบบ Multimodal เพื่อตีความและวิเคราะห์เอกสารที่รวมข้อความกับประเภทข้อมูลอื่นๆ เช่น ภาพหรือตาราง รับรองการสกัดข้อมูลอย่างครบถ้วนจากทุกส่วนของเอกสาร

ML แบบดั้งเดิมและการแบ่งส่วนที่แม่นยํา

การบูรณาการโมเดล Machine Learning แบบดั้งเดิมสำหรับการรู้รูปแบบและเทคนิคการแบ่งส่วนเพื่อระบุและสกัดจุดข้อมูลเฉพาะจากเอกสารได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าโครงสร้างหรือความซับซ้อนของเอกสารจะเป็นอย่างไร

เหตุผลที่เลือกเรา

การนำเสนอคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของเราในการดึงเอกสารอัจฉริยะ:

การผสมผสาน AI ที่ซับซ้อน

การใช้งานเทคโนโลยี AI ที่หลากหลาย ตั้งแต่ Generative AI ไปจนถึง ML แบบดั้งเดิม ทำให้เราสามารถจัดการกับความท้าทายในการสกัดเอกสารที่ผู้อื่นไม่สามารถทำได้ และรับประกันความถูกต้อง พร้อมประสิทธิภาพในระดับสูง

ความเชี่ยวชาญในการประมวลผล
เอกสารที่ซับซ้อน

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันยาวนานของเราในการประมวลผลเอกสารอัตโนมัติช่วยให้เราเข้าใจและแก้ไขความท้าทายที่ไม่เหมือนใครที่เกี่ยวข้องกับประเภทและรูปแบบเอกสารที่หลากหลาย

โซลูชั่นขั้นตอนการทำงานแบบบูรณาการ
ที่ใช้งานได้จริง

นอกเหนือจากความสามารถทางเทคนิคแล้ว เรายังมุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชันที่ผสานรวมเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น เพื่อให้มั่นใจว่าบริการสกัดเอกสารของเราจะกลายเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับปรุงการดำเนินงานในโลกแห่งความเป็นจริง