ความสำเร็จ

ในโลกของธุรกิจ การจัดการกระแสเงินสดเป็นส่วนสำคัญของการบริหารจัดการ ด้วยความสะดวกในการค้าและทำธุรกรรมระหว่างประเทศในปัจจุบัน การจัดการกระแสเงินสดจึงกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น ความซับซ้อนนี้เกิดจากหลายปัจจัย รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนและความแตกต่างของวันหยุดสาธารณะในแต่ละประเทศ ซึ่งเพิ่มความยากลำบากในการจัดการกระแสเงินสด ในการแก้ไขปัญหานี้ บริษัทของเราได้นำเทคโนโลยี AI มาใช้ ซึ่งเทคโนโลยีนี้เรียนรู้จากปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ผ่านโมเดลที่ซับซ้อน ทำนายการเปลี่ยนแปลงที่ช่วยให้ CFO และบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถจัดการกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำยิ่งขึ้น

ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าฤดูกาลและปริมาณฝนมีผลกระทบอย่างมากต่อการเกษตร ซึ่งเป็นภาคส่วนสำคัญสำหรับประเทศไทย เพื่อรับมือกับความท้าทายในการจัดการทรัพยากรน้ำและการรับประกันว่ามีน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกในช่วงเวลาต่างๆ บริษัทของเราได้ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของ AI ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน เทคโนโลยีนี้ถูกใช้ในการคาดการณ์ปริมาณฝน ทำให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรสามารถเตรียมตัวสำหรับสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงช่วงเวลาที่ปริมาณน้ำที่เก็บไว้อาจไม่เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกได้
การจัดการและค้นหาข้อมูลจากการประเมินอัญมณีอาจเป็นเรื่องท้าทาย เนื่องจากข้อมูลกระจายอยู่ตาม File Servers นอกจากนี้ ทีมนักวิเคราะห์ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบผลการทดสอบอัญมณีจากอุปกรณ์ต่างๆ ต้องตรวจสอบมากกว่า 400 รายการต่อวัน ซึ่งต้องการการวิเคราะห์ที่มีความแม่นยำสูงเพื่อยืนยันที่มาและความเป็นแท้ของอัญมณี

ที่ Stelligence เราได้นำเทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) มาใช้เพื่อทำให้กระบวนการดำเนินงานในภาคการเงินเป็นไปอย่างราบรื่น เราได้ใช้ RPA เพื่อช่วยในการดาวน์โหลดข้อมูลทั้งในรูปแบบข้อความและภาพ และในการทำงานประสานงานซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการเงินและธนาคาร นอกจากนี้ RPA ยังถูกตั้งค่าให้สามารถประทับตราอนุมัติดิจิทัลและส่งเอกสารสรุปไปยังลูกค้าโดยอัตโนมัติ นวัตกรรมนี้ไม่เพียงแต่ลดเวลาในการประมวลผลลงมากกว่า 80% แต่ยังลดข้อผิดพลาดในกระบวนการเหล่านี้ลงอย่างมาก

ในภาคพลังงาน การจัดการสต็อกทรัพยากรเป็นงานที่ต้องการความแม่นยำและความรวดเร็ว บริษัทของเราได้ปฏิวัติกระบวนการนี้โดยการนำเทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) มาใช้ นวัตกรรมนี้อัตโนมัติการรวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์และระบบต่างๆ รวมถึง ATG, Open LIMS และ SAP สำหรับการรายงานสต็อกทรัพยากร RPA ช่วยให้การเรียกข้อมูลอัตโนมัติ เปิดให้มีการสร้างรายงาน และการแจ้งเตือนเกี่ยวกับปริมาณทรัพยากรได้อย่างรวดเร็วในเวลาเพียง 15 นาที ซึ่งรวมถึงการแจ้งเตือนเมื่อปริมาณเกินกว่าขีดจำกัดที่กำหนดไว้ การนำ RPA มาใช้ไม่เพียงแต่ช่วยลดงานซ้ำซาก แต่ยังเพิ่มความเร็วและความแม่นยำในการจัดการสต็อกทรัพยากรอย่างมาก ดังนั้น นำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และรับประกันการตัดสินใจที่ทันเวลา

การนำเทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) มาใช้ในการจัดการระบบการขนส่งพนักงาน ซึ่งใช้รถตู้มากกว่า 20 คันและดำเนินการมากกว่า 100 เที่ยวต่อวัน ได้ช่วยให้กระบวนการต่างๆ เป็นไปอย่างอัตโนมัติและลดข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้วยมืออย่างมาก การใช้ RPA ช่วยให้การป้อนข้อมูลและการคำนวณต้นทุนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ นอกจากนี้ยังช่วยบริษัทในการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากได้อย่างง่ายดาย นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาแผนการขนส่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและยกระดับบริการเพิ่มเติม นอกจากนี้ RPA ยังลดเวลาที่ใช้ในกระบวนการดำเนินงานลงมากกว่า 90% ทำให้การจัดการระบบการขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนช่วยในการเป็นเลิศทางด้านการดำเนินงานโดยรวม
การเปลี่ยนไปใช้อีเมลสำหรับการกระจายเอกสารได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาล่าสุด เนื่องจากความเร็วและความเสี่ยงที่ลดลงของความเสียหายของเอกสาร ในบริบทนี้ เราได้ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบเหล่านี้ โดยการเปลี่ยนวิธีการกระจายจดหมายแจ้งการชำระเงินและใบรับรองหักภาษีจากการส่งจดหมายแบบดั้งเดิมไปเป็นการส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้ Robotic Process Automation (RPA) หน่วยงานนี้ได้ทำให้กระบวนการเรียกคืนเอกสารจากระบบบางอย่างและข้อมูลจากไฟล์ Excel เป็นไปอย่างอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้การส่งอีเมลไปยังสถานพยาบาลเป็นไปอย่างรวดเร็ว การบูรณาการเทคโนโลยี RPA ได้ลดภาระงานอย่างมาก รวมถึงปรับปรุงกระบวนการชำระเงิน ลดเวลาการทำงานสำหรับกระบวนการเหล่านี้ลงถึง 98% และเพิ่มประสิทธิภาพและผลลัพธ์โดยรวม