ตัวจัดการการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ

ความท้าทายทางธุรกิจ

ความซับซ้อนและความหลากหลายของระบบการชำระเงิน ซึ่งรวมถึงระบบเฉพาะทางและระบบภายนอกที่จัดการผ่านไฟล์ Excel นำเสนอความท้าทายอย่างมาก แต่ละระบบมีขั้นตอนการดำเนินการที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งต้องการเวลาอย่างมากจากบุคลากรในการเรียนรู้และปรับตัว กระบวนการตรวจสอบและจ่ายเงินที่ละเอียดอ่อนนี้ประกอบด้วยขั้นตอนมากมาย อาจนำไปสู่ความล่าช้าและเพิ่มความเสี่ยงของข้อผิดพลาด นอกจากนี้ วิธีการดั้งเดิมในการส่งจดหมายแจ้งการชำระเงินและใบรับรองหักภาษีผ่านบริการไปรษณีย์สามารถนำไปสู่ความล่าช้าและต้นทุนเพิ่มเติม รวมถึงความเสี่ยงของการสูญหายหรือความเสียหายของเอกสาร ภาระงานที่มากนำไปสู่เวลาในการประมวลผลที่ยืดเยื้อและต้องจัดการกับงานที่ซ้ำซากและซับซ้อน

ความท้าทายทางธุรกิจ

ความซับซ้อนและความหลากหลายของระบบการชำระเงิน ซึ่งรวมถึงระบบเฉพาะทางและระบบภายนอกที่จัดการผ่านไฟล์ Excel นำเสนอความท้าทายอย่างมาก แต่ละระบบมีขั้นตอนการดำเนินการที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งต้องการเวลาอย่างมากจากบุคลากรในการเรียนรู้และปรับตัว กระบวนการตรวจสอบและจ่ายเงินที่ละเอียดอ่อนนี้ประกอบด้วยขั้นตอนมากมาย อาจนำไปสู่ความล่าช้าและเพิ่มความเสี่ยงของข้อผิดพลาด นอกจากนี้ วิธีการดั้งเดิมในการส่งจดหมายแจ้งการชำระเงินและใบรับรองหักภาษีผ่านบริการไปรษณีย์สามารถนำไปสู่ความล่าช้าและต้นทุนเพิ่มเติม รวมถึงความเสี่ยงของการสูญหายหรือความเสียหายของเอกสาร ภาระงานที่มากนำไปสู่เวลาในการประมวลผลที่ยืดเยื้อและต้องจัดการกับงานที่ซ้ำซากและซับซ้อน

โซลูชัน

การเริ่มต้นกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลที่ส่งคำขอเรียกเก็บเงิน ซึ่งจากนั้นจะกระตุ้นให้หน่วยงานด้านสุขภาพของรัฐบาลดำเนินการคำขอเหล่านี้เพื่อการชำระเงิน ซึ่งจำเป็นต้องมีการสร้างเอกสารต่างๆ ซึ่งจากนั้นบอทอัตโนมัติจะเรียกคืนเอกสารเหล่านี้เพื่อส่งกลับไปยังสถานพยาบาล เพื่อทำให้กระบวนการทำงานนี้เป็นไปอย่างราบรื่น Robotic Process Automation (RPA) ถูกใช้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารที่จำเป็นโดยอัตโนมัติผ่านระบบที่ระบุไว้ กระบวนการอัตโนมัตินี้ขยายไปถึงการสกัดข้อมูลจากไฟล์ Excel เพื่อเตรียมและส่งจดหมายแจ้งการชำระเงินและใบรับรองหักภาษีผ่านทางอีเมลไปยังสถานพยาบาล โดยกระบวนการทั้งหมดจะเริ่มต้น เมื่อบุคลากรอัปโหลดไฟล์ที่จำเป็นเข้าสู่แพลตฟอร์ม RPA

ผลลัพธ์ที่ได้

  • การลดเวลาอย่างมาก: การนำเทคโนโลยี RPA มาใช้ได้ทำให้เวลาในการดำเนินกระบวนการลดลง 98% จาก 255 ชั่วโมงเหลือน้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อเดือน การลดลงอย่างมากของเวลาการดำเนินงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมาก
  • การปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการดำเนินงาน: การอัตโนมัติผ่าน RPA ได้ทำให้งานที่เคยซับซ้อนและต้องใช้แรงงานมากกลายเป็นงานที่ง่ายขึ้น ทำให้บุคลากรมีเวลามุ่งเน้นไปที่ฟังก์ชันที่สำคัญยิ่งขึ้น
  • ความแม่นยำและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น: การเปลี่ยนไปใช้กระบวนการอัตโนมัติลดความเป็นไปได้ของข้อผิดพลาดจากมนุษย์ รับประกันการส่งมอบเอกสารที่แม่นยำและทันเวลาไปยังสถานพยาบาล