ระบบคำนวณต้นทุนการติดตาม
การรับส่งผ่านจีพีเอส แบบอัตโนมัติ

ความท้าทายทางธุรกิจ

ความซับซ้อนในการคำนวณเวลาเดินทางและต้นทุนสำหรับฝูงรถที่ดำเนินการโดยผู้ขายจำนวน 20 คัน ที่ทำการเดินทางประมาณ 100 เที่ยวต่อวัน นำเสนอความท้าทายที่สำคัญ ปัญหาหลักหมุนวนอยู่รอบๆ ความจำเป็นในการสร้างรายงานประจำวันตามเส้นทางการเดินทางและราคาน้ำมัน กระบวนการนี้ที่ทำโดยวิธีดั้งเดิมแบบด้วยมือมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากความเป็นมนุษย์ ทำให้ต้องการโซลูชันเพื่อจัดการและลดความซับซ้อนของกระบวนการนี้ เพื่อลดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ความท้าทายทางธุรกิจ

ความซับซ้อนในการคำนวณเวลาเดินทางและต้นทุนสำหรับฝูงรถที่ดำเนินการโดยผู้ขายจำนวน 20 คัน ที่ทำการเดินทางประมาณ 100 เที่ยวต่อวัน นำเสนอความท้าทายที่สำคัญ ปัญหาหลักหมุนวนอยู่รอบๆ ความจำเป็นในการสร้างรายงานประจำวันตามเส้นทางการเดินทางและราคาน้ำมัน กระบวนการนี้ที่ทำโดยวิธีดั้งเดิมแบบด้วยมือมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากความเป็นมนุษย์ ทำให้ต้องการโซลูชันเพื่อจัดการและลดความซับซ้อนของกระบวนการนี้ เพื่อลดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

โซลูชัน

เพื่อรับมือกับปัญหานี้ เราได้นำเทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) มาใช้ร่วมกับข้อมูล GPS สำหรับการดำเนินการขนส่ง การรวมกันนี้ช่วยให้การทำงานต่างๆ เป็นไปอย่างอัตโนมัติ ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมากโดยการขจัดงานที่ซ้ำซากและใช้เวลามากในการจัดการขนส่ง RPA ช่วยให้การป้อนข้อมูลและการคำนวณต้นทุนเป็นไปอย่างอัตโนมัติ ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ RPA ยังช่วยในการสร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าโดยการประมวลผลและวิเคราะห์ปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ว ดังนั้นช่วยเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจและการวิเคราะห์

ผลลัพธ์ที่ได้

  • ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น: RPA ช่วยทำให้งานประจำและงานที่ใช้เวลามากในการดำเนินการขนส่งเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยการอัตโนมัติกระบวนการ เช่น การป้อนข้อมูลและการคำนวณต้นทุน จะช่วยลดภาระงานและเวลาที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเหล่านี้อย่างมาก
  • การตัดสินใจและการวิเคราะห์ที่ดีขึ้น: การใช้ RPA สร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า โดยการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากอย่างรวดเร็ว ความสามารถนี้สนับสนุนการตัดสินใจและการวางแผนกลยุทธ์ที่ดีขึ้นสำหรับการจัดการขนส่ง
  • การลดเวลาอย่างมาก: การนำเทคโนโลยี RPA มาใช้ได้นำไปสู่การลดเวลาที่จำเป็นสำหรับกระบวนการจัดการขนส่งลงเกือบ 90% จาก 10 ชั่วโมงเหลือเพียง 55 นาทีต่อวัน
 
ด้วยการใช้เทคโนโลยี RPA เราได้ลดความซับซ้อนและเวลาที่เกี่ยวข้องในการจัดการการดำเนินงานขนส่งลงอย่างมาก ลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดจากมนุษย์ และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมและความสามารถในการตัดสินใจ