ระบบเครื่องวัดเครื่องประดับอัจฉริยะ

ความท้าทายทางธุรกิจ

ความท้าทายในการจัดการและค้นหาข้อมูลจากการประเมินอัญมณีเกิดจากการเก็บข้อมูลที่กระจายอยู่ตาม File Servers ความซับซ้อนนี้ยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อทีมนักวิเคราะห์ของเราต้องตรวจสอบมากกว่า 400 รายการต่อวัน การตรวจสอบเหล่านี้ต้องการการวิเคราะห์ที่มีความแม่นยำสูงเพื่อกำหนดที่มาและความเป็นแท้ของอัญมณี สร้างความต้องการในการมีทั้งความแม่นยำและประสิทธิภาพในขณะที่ต้องจัดการกับปริมาณข้อมูลที่มาก

ความท้าทายทางธุรกิจ

ความท้าทายในการจัดการและค้นหาข้อมูลจากการประเมินอัญมณีเกิดจากการเก็บข้อมูลที่กระจายอยู่ตาม File Servers ความซับซ้อนนี้ยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อทีมนักวิเคราะห์ของเราต้องตรวจสอบมากกว่า 400 รายการต่อวัน การตรวจสอบเหล่านี้ต้องการการวิเคราะห์ที่มีความแม่นยำสูงเพื่อกำหนดที่มาและความเป็นแท้ของอัญมณี สร้างความต้องการในการมีทั้งความแม่นยำและประสิทธิภาพในขณะที่ต้องจัดการกับปริมาณข้อมูลที่มาก

โซลูชัน

เพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ บริษัทของเราได้นำนวัตกรรมมาใช้โดยการพัฒนาโมเดลทำนายตามส่วนประกอบทางเคมี ปริมาณแร่ หรือสเปกตรัมเพื่อทำนายที่มาของทับทิม มรกต และหยกได้อย่างแม่นยำ ความก้าวหน้านี้ช่วยลดภาระงานสำหรับนักวิเคราะห์อย่างมากและเพิ่มความเร็วและความแม่นยำของการตรวจสอบอัญมณี นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) สำหรับการจัดการข้อมูลและไฟล์ช่วยให้บริษัทของเราสามารถประมวลผลไฟล์อัญมณีระหว่าง 100-200 ไฟล์ต่อวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ RPA เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างเห็นได้ชัด ลดเวลาในการประมวลผล และเสริมสร้างความสามารถของเราในการวิเคราะห์ข้อมูลอัญมณีอย่างละเอียด

ผลลัพธ์ที่ได้

การนำโมเดลทำนายมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยี RPA ได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการประเมินอัญมณีของเรา นำไปสู่การลดเวลาที่ใช้ในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลลงอย่างน่าประทับใจมากกว่า 80% การลดลงอย่างมากในเวลาการประมวลผลนี้รับประกันความสมบูรณ์ของกระบวนการตรวจสอบของเราและเพิ่มผลผลิตการดำเนินงานอย่างมาก ด้วยการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้ เราได้ทำให้กระบวนการทำงานของเราเป็นระบบมากขึ้น ทำให้เราสามารถรักษามาตรฐานความแม่นยำและประสิทธิภาพสูงสุดในการวิเคราะห์อัญมณี