การพยากรณ์ปริมาณฝน

ความท้าทายทางธุรกิจ

ปัญหาหลักคือความขาดแคลนและความท้าทายในการทำนายปริมาณฝนอย่างแม่นยำ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเกษตร ก่อนหน้านี้ บริษัทพึ่งพาข้อมูลการทำนายฝนจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ ซึ่งบางครั้งก็พิสูจน์ได้ว่าไม่แม่นยำ ความไม่แม่นยำนี้นำไปสู่การเตรียมการและการเก็บน้ำสำหรับวัตถุประสงค์ทางการเกษตรที่ไม่เพียงพอ ทำให้ปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ำทวีความรุนแรงขึ้น การคาดการณ์ที่ไม่แม่นยำส่งผลต่อการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ อาจนำไปสู่น้ำที่ไม่เพียงพอสำหรับพืช ซึ่งส่งผลต่อผลผลิตและความยั่งยืนในภาคการเกษตร

ความท้าทายทางธุรกิจ

ปัญหาหลักคือความขาดแคลนและความท้าทายในการทำนายปริมาณฝนอย่างแม่นยำ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเกษตร ก่อนหน้านี้ บริษัทพึ่งพาข้อมูลการทำนายฝนจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ ซึ่งบางครั้งก็พิสูจน์ได้ว่าไม่แม่นยำ ความไม่แม่นยำนี้นำไปสู่การเตรียมการและการเก็บน้ำสำหรับวัตถุประสงค์ทางการเกษตรที่ไม่เพียงพอ ทำให้ปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ำทวีความรุนแรงขึ้น การคาดการณ์ที่ไม่แม่นยำส่งผลต่อการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ อาจนำไปสู่น้ำที่ไม่เพียงพอสำหรับพืช ซึ่งส่งผลต่อผลผลิตและความยั่งยืนในภาคการเกษตร

โซลูชัน

เพื่อเอาชนะความท้าทายนี้ บริษัทของเราได้นำเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning – ML) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) มาใช้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทำนายปริมาณฝน บริษัทของเราใช้ข้อมูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยา 126 แห่งทั่วประเทศเป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับโมเดลการทำนายของเรา เทคโนโลยีนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการพยากรณ์แบบแผนฝน ทำให้สามารถทำนายเวลาและปริมาณฝนได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ความสามารถในการทำนายดังกล่าวช่วยปรับปรุงการวางแผนและการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมาก รับประกันว่ามีน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูก ไม่ว่าจะเป็นในช่วงฤดูกาลใดก็ตาม

ผลลัพธ์ที่ได้

การใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) สำหรับการทำนายปริมาณฝนได้ช่วยปรับปรุงความแม่นยำของการพยากรณ์ได้มากกว่า 20% การเพิ่มขึ้นนี้ช่วยให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรสามารถ:

  • เตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้น รวมถึงช่วงเวลาที่น้ำที่เก็บไว้อาจไม่เพียงพอสำหรับการเพาะปลูก การเตรียมพร้อมที่ดีขึ้นนี้นำไปสู่การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความเสี่ยงของการล้มเหลวของพืช และสุดท้ายเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
  • คาดการณ์และลดผลกระทบของความขาดแคลนน้ำ และความผันผวนตามฤดูกาล สนับสนุนความยั่งยืนและการเติบโตของภาคการเกษตร