AI-Enhanced Infrastructure and Security Operations (AIOps)

ความท้าทายทางธุรกิจ​

ในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน IT และความปลอดภัยกำลังเผชิญกับความท้าทายที่ซับซ้อนมากขึ้น องค์กรต้องจัดการกับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภัยคุกคามด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่ไม่หยุดนิ่ง และความต้องการให้การดำเนินงาน IT เป็นไปอย่างไม่มีข้อขัดข้อง วิธีการด้าน IT และความปลอดภัยแบบดั้งเดิมไม่สามารถรองรับการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจำเป็นสำหรับการตัดสินใจที่รวดเร็ว หรือการทำนายและลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างรอบคอบ

ความท้าทายทางธุรกิจ​

ในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน IT และความปลอดภัยกำลังเผชิญกับความท้าทายที่ซับซ้อนมากขึ้น องค์กรต้องจัดการกับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภัยคุกคามด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่ไม่หยุดนิ่ง และความต้องการให้การดำเนินงาน IT เป็นไปอย่างไม่มีข้อขัดข้อง วิธีการด้าน IT และความปลอดภัยแบบดั้งเดิมไม่สามารถรองรับการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจำเป็นสำหรับการตัดสินใจที่รวดเร็ว หรือการทำนายและลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างรอบคอบ

บริการของเรา

บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินงานด้านความปลอดภัยที่เสริมด้วย AI (AIOps) ของเราผสานเทคโนโลยี AI และMachine Learningเข้ากับการดำเนินงานด้าน IT และความปลอดภัย โดยเสนอ:

การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์สำหรับการดำเนินการ IT

ใช้ AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ของการดำเนินการ IT เพื่อทำนายปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจ และช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาอย่างรอบคอบ

การตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามอัตโนมัติ

การนำระบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับภัยคุกคามด้านความปลอดภัยไซเบอร์และอัตโนมัติการดำเนินการแบบตอบสนอง ลดเวลาจากการตรวจจับภัยคุกคามไปจนถึงการแก้ไข

การตรวจสอบเครือข่ายที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพ

ใช้ AI เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบเครือข่าย ทำให้สามารถระบุพฤติกรรมที่ผิดปกติและเหตุการณ์ความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยความแม่นยำและความเร็วที่เพิ่มขึ้น

การปรับปรุงการดำเนินการความปลอดภัย

ใช้ AI เพื่อวิเคราะห์กระบวนการทำงานของการดำเนินการความปลอดภัยและระบุโอกาสในการปรับปรุง เพื่อทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพ

เหตุผลที่เลือกเรา

จุดแข็งของเราในด้าน AIOps ประกอบด้วย:

ประสบการณ์อันยาวนานในการดำเนินงาน IT และการตรวจสอบเครือข่าย

ด้วยประสบการณ์ที่กว้างขวาง เรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและความเชี่ยวชาญในการจัดการกับสภาพแวดล้อม IT ที่ซับซ้อน ทำให้เราสามารถออกแบบโซลูชัน AI ที่เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างมาก

ประสบการณ์ที่แข็งแกร่งในด้าน
ความปลอดภัยไซเบอร์

ความเชี่ยวชาญของเราในด้านความปลอดภัยไซเบอร์ช่วยให้เราสามารถนำโซลูชัน AI มาใช้ในการทำนายและตรวจจับภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งผสานการดำเนินการความปลอดภัยขั้นสูงเข้ากับกระบวนการที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น

การเป็นผู้นำในการใช้งาน AI สร้างสรรค์

เรานำเสนอโซลูชันที่ล้ำสมัยด้วยการเป็นผู้นำในการประยุกต์ใช้ AI สร้างสรรค์ในด้านการดำเนินงาน IT และความปลอดภัย ช่วยให้ลูกค้าของเราอยู่ข้างหน้าในสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว