Custom Security Information and Event Management (SIEM) Solutions

ความท้าทายทางธุรกิจ​

ทุกวันนี้ในองค์กรต่างๆต้องรับมือกับการป้องกันภัยคุกคามด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่ซับซ้อนและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมดิจิทัลของตน เป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ต้องจัดการ ตรวจสอบ และตอบสนองต่อเหตุการณ์ความปลอดภัยในเวลาจริง ความซับซ้อนของสภาพแวดล้อม IT ในปัจจุบัน ที่รวมถึงทั้งโครงสร้างพื้นฐานในสถานที่และบนคลาวด์ ทำให้ต้องการโซลูชันด้านข้อมูลและการจัดการเหตุการณ์ความปลอดภัย (SIEM) ที่ทั้งแข็งแกร่งและสามารถปรับเปลี่ยนได้ มาตรการความปลอดภัยแบบดั้งเดิมมักไม่สามารถให้ความคล่องตัวและการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งพอเพื่อตรวจจับและลดความเสี่ยงของภัยคุกคามได้ทันเวลา

ความท้าทายทางธุรกิจ​

ทุกวันนี้ในองค์กรต่างๆต้องรับมือกับการป้องกันภัยคุกคามด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่ซับซ้อนและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมดิจิทัลของตน เป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ต้องจัดการ ตรวจสอบ และตอบสนองต่อเหตุการณ์ความปลอดภัยในเวลาจริง ความซับซ้อนของสภาพแวดล้อม IT ในปัจจุบัน ที่รวมถึงทั้งโครงสร้างพื้นฐานในสถานที่และบนคลาวด์ ทำให้ต้องการโซลูชันด้านข้อมูลและการจัดการเหตุการณ์ความปลอดภัย (SIEM) ที่ทั้งแข็งแกร่งและสามารถปรับเปลี่ยนได้ มาตรการความปลอดภัยแบบดั้งเดิมมักไม่สามารถให้ความคล่องตัวและการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งพอเพื่อตรวจจับและลดความเสี่ยงของภัยคุกคามได้ทันเวลา

บริการของเรา

บริการโซลูชันข้อมูลและการจัดการเหตุการณ์ความปลอดภัย (SIEM) แบบปรับแต่งของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรมีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบและจัดการความปลอดภัยอย่างครบวงจร:

การติดตั้ง SIEM ที่ปรับแต่งเฉพาะ

เรามีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งโซลูชัน SIEM ที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะของสภาพแวดล้อม IT ของคุณ โดยการกำหนดค่าให้เหมาะสมเพื่อการตรวจจับและการตอบสนองต่อภัยคุกคามอย่างแม่นยำ

การผสานรวมทั้งในองค์กรและบนคลาวด์

ความเชี่ยวชาญของเราครอบคลุมทั้งโซลูชัน SIEM ในองค์กรและบนคลาวด์ ช่วยให้คุณสามารถมีการดูแลความปลอดภัยอย่างไม่มีรอยต่อในทุกส่วนของดิจิทัล

การตรวจจับและวิเคราะห์ภัยคุกคามขั้นสูง

เราใช้เทคโนโลยี SIEM ล่าสุดในการตรวจสอบ การตรวจจับ และการวิเคราะห์เหตุการณ์ความปลอดภัย ทำให้สามารถระบุภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

การตอบสนองต่อเหตุการณ์อัตโนมัติ

เราใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติอัตโนมัติของ SIEM เพื่อทำให้การตอบสนองต่อภัยคุกคามที่ตรวจพบเป็นไปอย่างราบรื่น ลดเวลาตั้งแต่การตรวจจับไปจนถึงการแก้ไขและลดผลกระทบต่อการดำเนินการของธุรกิจ

เหตุผลที่เลือกเรา

สิ่งที่ทำให้โซลูชัน SIEM ของเราโดดเด่นคือ:

ความเชี่ยวชาญในการติดตั้ง SIEM

ทีมงานของเรามีความรู้และประสบการณ์อย่างยาวนานในการติดตั้งระบบ SIEM ซึ่งทำให้เราสามารถเสนอโซลูชันที่ตอบสนองความคาดหมายด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมต่างๆ

ด้วยความสามารถในการนำโซลูชันไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผลทั้งในองค์กรและบนคลาวด์ เราสามารถให้บริการความคุ้มครองด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุม ไม่ว่าโครงสร้างพื้นฐานของคุณจะอยู่ที่ไหน

การสนับสนุนหลังการใช้งานที่เป็นเลิศ

เราเข้าใจว่าการติดตั้งเป็นเพียงจุดเริ่มต้น เราจึงมอบการสนับสนุนหลังการติดตั้งที่แข็งแกร่ง เพื่อรับประกันว่าโซลูชัน SIEM ของคุณจะยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาไปตามความต้องการด้านความปลอดภัยของคุณ