Data Governance

ความท้าทายทางธุรกิจ​

ในยุคที่การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลมีความสำคัญอย่างมาก การบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ องค์กรต้องเผชิญกับความท้าทายในการจัดการการเข้าถึงข้อมูล คุณภาพของข้อมูล และความปลอดภัยโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด หากขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสม ข้อมูลอาจเกิดการกระจัดกระจาย ไม่น่าเชื่อถือ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งอาจนำไปสู่กระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้

ความท้าทายทางธุรกิจ​

ในยุคที่การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลมีความสำคัญอย่างมาก การบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ องค์กรต้องเผชิญกับความท้าทายในการจัดการการเข้าถึงข้อมูล คุณภาพของข้อมูล และความปลอดภัยโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด หากขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสม ข้อมูลอาจเกิดการกระจัดกระจาย ไม่น่าเชื่อถือ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งอาจนำไปสู่กระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้

บริการของเรา

บริการการกำกับดูแลข้อมูลของเรา ซึ่งได้รับพลังจากการทำงานนำร่องกับแพลตฟอร์ม Denodo นำเสนอโซลูชั่นที่แข็งแกร่งสำหรับความท้าทายเหล่านี้:

การติดตั้งแพลตฟอร์ม Denodo

เป็นผู้นำร่องและผู้นำในแพลตฟอร์ม Denodo ทีมของเรามีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งและการปรับใช้ ใช้ประโยชน์จากความสามารถของมันเพื่อสร้างกรอบการกำกับดูแลข้อมูลที่เชื่อมต่อกัน

ความเชี่ยวชาญด้านสภาพแวดล้อมแบบผสม

การเน้นย้ำของเราบน Denodo มาจากความเป็นเลิศในการสนับสนุนสภาพแวดล้อมแบบผสม การรวมข้อมูลอย่างไม่มีรอยต่อระหว่างระบบแบบออน-เพรมิสและบนคลาวด์
  1. การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นเอกภาพ: การรวมและการจัดการแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างไม่มีรอยต่อผ่านแพลตฟอร์มกลาง
  2. การรักษาความปลอดภัยและการกำกับดูแลที่เพิ่มขึ้น: มาตรการความปลอดภัยที่เข้มแข็งและการกำกับดูแลข้อมูลที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
  3. ความสามารถการให้บริการด้วยตนเอง: ทำให้ผู้ใช้ธุรกิจสามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลได้ง่าย ส่งเสริมความคล่องตัว
  4. การปรับปรุงการค้นหาด้วย AI:การเร่งความเร็วการค้นหาอย่างฉลาดเพื่อประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น
  5. การลดภาระงาน ETL: ลดภาระการใช้งานของคลังข้อมูล ทำให้ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลดีขึ้น
  6. การรวมคลาวด์หลายประเภท: การรวมที่มีประสิทธิภาพต่อแวดวงคลาวด์ต่างๆ สนับสนุนกลยุทธ์แบบผสมและคลาวด์หลายประเภท

เหตุผลที่เลือกเรา

วิธีการในการกำกับดูแลข้อมูลถูกกำหนดอย่างชัดเจนโดยประสบการณ์และความสามารถของเรา:

การนำร่องที่เป็นผู้นำ

เราภูมิใจในการเป็นผู้นำร่องในการติดตั้ง Denodo สร้างมาตรฐานสำหรับโซลูชันการกำกับดูแลข้อมูล

ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพแวดล้อมแบบผสม

ความเชี่ยวชาญของเราในการจัดการข้อมูลบนออน-เพรมิสและคลาวด์เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราต่อการกำกับดูแลข้อมูลที่หลากหลายและครอบคลุม

ทีมงานที่มีความสามารถทางเทคนิค

ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของทีมงานเราต่อความสามารถของ Denodo ทำให้เราสามารถเสนอโซลูชันที่ไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพ แต่ยังเป็นนวัตกรรมและมีวิสัยทัศน์ไปข้างหน้า