Data Migration Services

ความท้าทายทางธุรกิจ​

ในสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา องค์กรต่าง ๆ มักเผชิญกับความท้าทายในการรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลและความสม่ำเสมอในระหว่างการเปลี่ยนแปลงระบบ ความท้าทายเหล่านี้ขยายวงกว้างขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การอัพเกรดระบบ การรวมศูนย์ข้อมูล หรือการเปลี่ยนไปใช้พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ ความซับซ้อนของการโยกย้ายข้อมูลสามารถนำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ เช่น ข้อมูลสูญหาย การหยุดทำงานเป็นเวลานาน ความท้าทายด้านความเข้ากันได้ และช่องโหว่ด้านความปลอดภัย ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน และความเสี่ยงต่อความสมบูรณ์ของข้อมูล

ความท้าทายทางธุรกิจ​

ในสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา องค์กรต่างๆ มักเผชิญกับความท้าทายในการรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลและความสม่ำเสมอในระหว่างการเปลี่ยนแปลงระบบ ความท้าทายเหล่านี้ขยายวงกว้างขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การอัพเกรดระบบ การรวมศูนย์ข้อมูล หรือการเปลี่ยนไปใช้พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ ความซับซ้อนของการโยกย้ายข้อมูลสามารถนำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ เช่น ข้อมูลสูญหาย การหยุดทำงานเป็นเวลานาน ความท้าทายด้านความเข้ากันได้ และช่องโหว่ด้านความปลอดภัย ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน และความเสี่ยงต่อความสมบูรณ์ของข้อมูล

บริการของเรา

บริการย้ายข้อมูลของเราให้โซลูชันแบบครบวงจร ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับความซับซ้อนของการย้ายข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ข้อเสนอทางเทคนิคของเราประกอบด้วย:

การประเมินการย้ายข้อมูลอย่างละเอียด

วิเคราะห์โครงสร้างข้อมูลปัจจุบันของคุณเพื่อพัฒนาแผนการย้ายข้อมูลที่ปรับแต่งได้ รวมถึงการระบุความพึ่งพาข้อมูลและจุดอุดตันที่อาจเกิดขึ้น

การตรวจสอบและทดสอบข้อมูลอย่างเข้มงวด

ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลอย่างละเอียดและใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความถูกต้องและแม่นยำตลอดกระบวนการย้ายข้อมูล

เครื่องมือและเทคนิคการย้ายข้อมูลแบบล่าสุด

ใช้กระบวนการ ETL (Extract, Transform, Load) การทำซ้ำฐานข้อมูล การรวมข้อมูล และการรวม API เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่น

ความเชี่ยวชาญในการย้ายข้อมูลไปยังคลาวด์และสภาพแวดล้อมแบบผสม

มีความเชี่ยวชาญในการย้ายข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มคลาวด์ยอดนิยมเช่น AWS, Azure และ GCP และสนับสนุนสภาพแวดล้อมแบบผสมเพื่อความยืดหยุ่นและขยายขนาดได้อย่างเหมาะสม

การสนับสนุนหลังการย้ายข้อมูล

ให้บริการสนับสนุนและการบริการเพิ่มเติมหลังการย้ายข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลยังคงมีความสมบูรณ์และประสิทธิภาพต่อเนื่อง

เหตุผลที่เลือกเรา

วิธีการของเราในการย้ายข้อมูลมุ่งเน้นไปที่การลดความเสี่ยงทางธุรกิจหรือเทคโนโลยีเก่าที่ถูกธุรกิจใหม่หรือนวัตกรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นเข้ามาเปลี่ยนแปลง และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสูงสุด เราโดดเด่นเนื่องจาก:

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

ทีมของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานในการย้ายข้อมูลที่ซับซ้อน

โซลูชันที่ปรับแต่งได้

กลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของธุรกิจและโครงสร้างข้อมูลของคุณ

ความมุ่งมั่นต่อความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎหมาย

การรับรองมาตรฐานสูงสุดของความปลอดภัยข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายตลอดกระบวนการย้ายข้อมูล