Knowledge Graph (KG) Development

ความท้าทายทางธุรกิจ​

ยุคของ AI แบบสร้างสรรค์ (Generative AI, GenAI) ที่กำลังเกิดขึ้นนำมาซึ่งความท้าทายใหม่ๆ ในการรับรองความน่าเชื่อถือและการมีพื้นฐานของเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นโดย AI ปัญหาสำคัญกับ GenAI โดยเฉพาะกับ Large Language Models (LLMs) คือแนวโน้มที่จะ “สร้างผลลัพธ์ที่ไม่มีจริงขึ้นมา” – ผลิตผลลัพธ์ที่ฟังดูเป็นไปได้แต่ขาดพื้นฐานในความเป็นจริงทางข้อเท็จจริง ซึ่งสร้างความเสี่ยงโดยเฉพาะในการใช้งานที่สำคัญซึ่งความถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่สุด กราฟองค์ความรู้ (Knowledge Graphs, KGs) มีความสำคัญในบริบทนี้เนื่องจากพวกเขาสามารถให้พื้นฐานและการติดตามได้ที่จำเป็นมากสำหรับ AI สร้างฐานสำหรับ AI ที่รับผิดชอบ น่าเชื่อถือ และสามารถติดตามได้ในยุคการเปลี่ยนแปลงโดย AI

ความท้าทายทางธุรกิจ​

ยุคของ AI แบบสร้างสรรค์ (Generative AI, GenAI) ที่กำลังเกิดขึ้นนำมาซึ่งความท้าทายใหม่ๆ ในการรับรองความน่าเชื่อถือและการมีพื้นฐานของเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นโดย AI ปัญหาสำคัญกับ GenAI โดยเฉพาะกับ Large Language Models (LLMs) คือแนวโน้มที่จะ “สร้างผลลัพธ์ที่ไม่มีจริงขึ้นมา” – ผลิตผลลัพธ์ที่ฟังดูเป็นไปได้แต่ขาดพื้นฐานในความเป็นจริงทางข้อเท็จจริง ซึ่งสร้างความเสี่ยงโดยเฉพาะในการใช้งานที่สำคัญซึ่งความถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่สุด กราฟองค์ความรู้ (Knowledge Graphs, KGs) มีความสำคัญในบริบทนี้เนื่องจากพวกเขาสามารถให้พื้นฐานและการติดตามได้ที่จำเป็นมากสำหรับ AI สร้างฐานสำหรับ AI ที่รับผิดชอบ น่าเชื่อถือ และสามารถติดตามได้ในยุคการเปลี่ยนแปลงโดย AI

บริการของเรา

เราจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ด้วยบริการการพัฒนากราฟองค์ความรู้ (KG) ของเรา:

การรวมข้อมูลที่หลากหลาย

สร้างกราฟองค์ความรู้ที่ครอบคลุมทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง ให้มุมมองที่ครอบคลุม

การรวม AI เพื่อการมีพื้นฐานและการติดตามได้

เสริมกราฟองค์ความรู้ด้วย Generative AI เพื่อรับรองความแม่นยำและการติดตามได้

การพัฒนาที่เน้นการวิเคราะห์

ปรับแต่งกราฟองค์ความรู้สำหรับกรณีการใช้งานวิเคราะห์เฉพาะ เช่น การตรวจจับรูปแบบ การติดตามข้อมูล และอื่นๆ

เหตุผลที่เลือกเรา

จุดแข็งของเราในการพัฒนากราฟองค์ความรู้ ได้แก่:

ผู้นำเทคโนโลยีกราฟในประเทศไทย

เป็นที่รู้จักว่าเป็นผู้นำในเทคโนโลยีกราฟ โดยเสนอความเชี่ยวชาญในระดับภูมิภาคที่ไม่มีใครเทียบได้

ทีมวิเคราะห์ที่พร้อมสำหรับ AI

รวมความสามารถของ AI กับความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกราฟเพื่อจัดการกับความท้าทายทางการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน

ความมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับเทคโนโลยีกราฟ

ความมุ่งมั่นของเราในการนวัตกรรมเทคโนโลยีกราฟรับประกันโซลูชันที่ทันสมัยที่สุด