RPA Process Discovery

  • RPA Process Discovery สามารถตรวจสอบและเปิดเผยขั้นตอนการทำงานขององค์กร: สามารถระบุความไร้ประสิทธิภาพของขั้นตอนการทำงานและขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 
  • กระตุ้นความสำเร็จของระบบด้วยการค้นพบเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
 
  • การค้นพบขั้นตอนการทำงานในระดับองค์กรช่วยให้สามารถระบุปัญหาคอขวดหรือความไร้ประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ช่วยให้ปรับปรุงกระบวนการได้อย่างต่อเนื่อง แนวทางแบบองค์รวมในการค้นพบเวิร์กโฟลว์นี้ช่วยให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจของคุณ และกระบวนการใดที่สามารถและควรเป็นแบบอัตโนมัติ ซึ่งในท้ายที่สุดจะช่วยลดเวลาการทำงานด้วยตนเองและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงเปลี่ยนแปลง