Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR) and User Behavior Analytics (UBA) Solutions

ความท้าทายทางธุรกิจ​

ในขณะที่ภัยคุกคามไซเบอร์กลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้น องค์กรต่างๆ จึงต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากในการตรวจจับ วิเคราะห์ และตอบสนองต่อเหตุการณ์ความปลอดภัยอย่างรวดเร็ว ปริมาณการแจ้งเตือนความปลอดภัยที่มีจำนวนมาก บ่อยครั้งทำให้ทีมความปลอดภัยต้องรับจากการแจ้งเตือนในปริมาณมาก นอกจากนี้ ความซับซ้อนของการโจมตีไซเบอร์สมัยใหม่ต้องการความเข้าใจที่ละเอียดลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้ปกติเพื่อระบุความผิดปกติที่อาจบ่งชี้ถึงการละเมิดข้อมูล การจัดการด้านความปลอดภัยไซเบอร์เหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพต้องการโซลูชันขั้นสูงที่สามารถอัตโนมัติกระบวนการตอบสนองและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้เพื่อการตรวจจับภัยคุกคามได้ดียิ่งขึ้น

ความท้าทายทางธุรกิจ​

ในขณะที่ภัยคุกคามไซเบอร์กลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้น องค์กรต่างๆ จึงต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากในการตรวจจับ วิเคราะห์ และตอบสนองต่อเหตุการณ์ความปลอดภัยอย่างรวดเร็ว ปริมาณการแจ้งเตือนความปลอดภัยที่มีจำนวนมาก บ่อยครั้งทำให้ทีมความปลอดภัยต้องรับจากการแจ้งเตือนในปริมาณมาก นอกจากนี้ ความซับซ้อนของการโจมตีไซเบอร์สมัยใหม่ต้องการความเข้าใจที่ละเอียดลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้ปกติเพื่อระบุความผิดปกติที่อาจบ่งชี้ถึงการละเมิดข้อมูล การจัดการด้านความปลอดภัยไซเบอร์เหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพต้องการโซลูชันขั้นสูงที่สามารถอัตโนมัติกระบวนการตอบสนองและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้เพื่อการตรวจจับภัยคุกคามได้ดียิ่งขึ้น

บริการของเรา

โซลูชัน SOAR และ UBA ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านความปลอดภัยไซเบอร์ขั้นสูงให้กับองค์กร:

การติดตั้งและปรับแต่ง SOAR

การนำเสนอแพลตฟอร์ม SOAR ที่อัตโนมัติกระบวนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ตั้งแต่การตรวจจับไปจนถึงการแก้ไข เราให้บริการปรับแต่งแพลตฟอร์มเหล่านี้เพื่อสอดคล้องกับกระบวนการและกลยุทธ์การตอบสนองต่อภัยคุกคามเฉพาะของแต่ละองค์กร

การผสานรวม UBA เพื่อการตรวจจับความผิดปกติ

ใช้เครื่องมือ UBA ในการวิเคราะห์กิจกรรมและพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อระบุการเบี่ยงเบนที่อาจบ่งชี้ถึงภัยคุกคามความปลอดภัย การผสานรวมนี้เพิ่มความสามารถในการตรวจจับภัยคุกคามจากภายในหรือข้อมูลรั่วไหล

การจัดการเหตุการณ์ความปลอดภัยอย่างครบวงจร

การผสมผสานความสามารถในการตอบสนองอัตโนมัติของ SOAR กับการวิเคราะห์พฤติกรรมของ UBA เพื่อการจัดการเหตุการณ์ความปลอดภัยอย่างมีระบบ รับประกันการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีข้อมูล

การรายงานและการวิเคราะห์แบบปรับแต่ง

พัฒนาความสามารถในการรายงานและการวิเคราะห์แบบปรับแต่งภายในแพลตฟอร์ม SOAR และ UBA เพื่อให้ข้อมูลที่สามารถดำเนินการได้และเพิ่มการมองเห็นในสถานะความปลอดภัย

เหตุผลที่เลือกเรา

ข้อเด่นของเราในการติดตั้งโซลูชัน SOAR และ UBA:

ผู้บุกเบิกในการติดตั้ง SOAR และ UBA

งานนำร่องของเราในการผสานรวมโซลูชัน SOAR และ UBA ทำให้เราอยู่ในตำแหน่งชั้นนำของแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยไซเบอร์ขั้นสูง นำเสนอความเชี่ยวชาญที่ดีและตอบโจทย์ให้กับลูกค้าของเรา

การปรับแต่งเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้า

เราเข้าใจว่าแต่ละองค์กรมีความท้าทายด้านความปลอดภัยที่ไม่เหมือนใคร การปรับแต่งการติดตั้ง SOAR และ UBA เพื่อให้เข้ากับความต้องการเฉพาะและกระบวนการทำงานของลูกค้าของเรา รับประกันความมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมสูงสุด

การสนับสนุนหลังการใช้งานที่เหนือกว่า

โดยรู้ถึงความสำคัญของความปลอดภัยไซเบอร์ เรานำเสนอบริการสนับสนุนหลังการติดตั้งระดับพรีเมียม ทีมสนับสนุนที่ทุ่มเทของเรารับประกันว่าระบบ SOAR และ UBA จะยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับตัวตามภัยคุกคามใหม่ๆ และความต้องการที่เปลี่ยนแปลงขององค์กร