Blue Coat จับมือ Splunk ทำการ Integrate ระบบร่วมกัน เสริมทัพระบบวิเคราะห์ข้อมูล Malware และ Security

เพื่อให้การทำงานของผู้ดูแลระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเป็นไปได้ง่ายขึ้น Blue Coat ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายองค์กร จึงได้จับมือกับ Splunk ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ IT Operations Management และ Big Data เพื่อเชื่อมต่อระบบรักษาความปลอดภัยจากโซลูชันของ Blue Coat ให้สามารถนำไปวิเคราะห์และแสดงผลในระบบ Data Analytics ของ Splunk ได้ ทำให้แต่ละองค์กรสามารถสืบค้นข้อมูลทางด้านความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และสร้าง Dashboard เพื่อติดตามกรณีต่างๆ ได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้น เช่น

WildPackets แจก Whitepaper ฟรี หัวข้อ Best Practice for Monitoring and Troubleshooting 802.11ac Networks

สำหรับองค์กรที่กำลังจะลงทุนปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ายไร้สายภายในองค์กรเป็นเทคโนโลยี 802.11ac สิ่งที่ควรจะตระหนักถึงก็คือการติดตามและแก้ไขปัญหาของระบบเครือข่ายไร้สายที่มีความเร็วสูงกว่าแต่ก่อนเป็นอย่างมาก ดังนั้นการทำความเข้าใจกับมาตรฐาน 802.11ac เพื่อให้สามารถต่อยอดไปถึงการติดตามแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้จึงถือเป็นสิ่งที่ผู้ดูแลระบบควรทำการศึกษาล่วงหน้าก่อน

Splunk ได้รับเลือกให้เป็น Leader ใน Gartner’s Magic Quadrant for SIEM 2014

Splunk ระบบ Operational Intelligence และ Data Analytics ชั้นนำระดับโลก ได้รับการเลือกจาก Gartner ให้เป็น Leader ใน Magic Quadrant for SIEM ประจำปี 2014 โดยทาง Gartner ได้ทำการประเมินทั้ง Splunk Enterprise สำหรับการทำ Log Management และ Correlation, Splunk Hunk สำหรับการประมวลผลข้อมูล Hadoop และ NoSQL, Splunk DB Connect App สำหรับการเชื่อมต่อกับ Relational Database, และ Splunk App for Enterprise Security สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอในเชิงความปลอดภัยอย่างครบวงจร

Case Study: Domino’s Pizza กับการทำ Data Analytics สำหรับการขายพิซซ่าออนไลน์ด้วย Splunk

Domino’s Pizza เป็นหนึ่งในธุรกิจขายพิซซ่าแบบ Delivery ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยยอดขายกว่า 1 ล้านถาดในแต่ละวัน ทำให้ Domino’s Pizza เป็นหนึ่งใน 5 ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคู่กับ Amazon และ Apple จากยอดขายออนไลน์ที่คิดเป็น 40% ของยอดขายทั้งหมดของ Domino’s Pizza

Gartner ชี้ 3 แนวโน้มหลักที่ Big Data จะมาเปลี่ยนแปลง Business Intelligence

เทคโนโลยี Big Data ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงธุรกิจค่อนข้างมาก โดยมีบทบาทครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ไปจนถึงการจัดการ Inventory และการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แต่อย่างไรก็ดี การเติบโตของการนำ Big Data มาใช้ในงาน Business Intelligence จะยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทาง Gartner เองก็ได้ชี้แนวโน้มหลักๆ เอาไว้ด้วยกัน 3 ประการ ซึ่งสามารถสรุปคร่าวๆ เอาไว้ได้ดังนี้

Case Study: Yahoo เลือกใช้ Splunk วิเคราะห์ข้อมูลด้าน IT บน Hadoop ขนาดกว่า 600 Petabytes และเติบโตวันละ 150 Terabytes

Yahoo บริษัท Website ชื่อดังระดับโลก ได้เลือกที่จะวิเคราะห์ข้อมูลของระบบ IT ทั้งหมดที่จัดเก็บเอาไว้บน Apache Hadoop ขนาดกว่า 600 Petabytes (600,000 Terabytes) และเติบโตอีกกว่าวันละ 150 Terabytes ด้วย Splunk Hunk ระบบวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับ Hadoop และ NoSQL โดยเฉพาะ ร่วมกับ Splunk Enterprise ระบบวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับ Operational Intelligence เพื่อรองรับการบริหารจัดการ Data Center, การติดตามการทำงานและประสิทธิภาพของ Application ทั้งหมด และการวิเคราะห์เชิงธุรกิจของเว็บไซต์ www.yahoo.com ซึ่ง ถือว่าเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจทีเดียวสำหรับระบบ Data Analytics ของ Website ขนาดใหญ่ ด้วยการใช้ Splunk Enterprise และ Splunk Hunk ควบคู่กัน ทำให้ Yahoo สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งข้อมูลแบบ…