Blogs

Graph Database เทคโนโลยี ที่จะช่วย
เสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยี Graph Database เป็นรูปแบบหนึ่งของฐานข้อมูลที่ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บและจัดการข้อมูลในรูปแบบกราฟ (Graph) ซึ่งกราฟประกอบด้วยโหนด (Nodes) และเส้นเชื่อม (Edges) ที่ใช้สำหรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างอย่างชัดเจน โดยผู้ใช้งานสามารถใช้กราฟฐานข้อมูลเพื่อแสดงและค้นหาข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายมากขึ้น 

ทำความรู้จักกับ Generative AI
แบบข้อมูลเชิงลึก

Generative AI (Artificial Intelligence) เป็นกลุ่มของเทคโนโลยีประเภทหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างข้อมูล และเนื้อหาใหม่ ๆ โดยอัตโนมัติจากข้อมูลที่มีอยู่
โดยใช้โมเดลเรียนรู้ของเครื่องจากข้อมูลการฝึกอย่างละเอียด โดยโมเดลสามารถสร้างข้อมูลแบบภาษาธรรมชาติ เช่น ข้อความ, รูปภาพ, วิดีโอ, และอื่น
ที่มีความคล้ายคลึงกับข้อมูลที่มีในชุดข้อมูลการฝึกเรียน ประสิทธิภาพของ Generative AI ยิ่งขึ้น

รู้จักกับ Robotic Process Automation

หากใครมีงานที่ต้อง “ทำซ้ำๆ” กันในทุกวันบนโลกดิจิทัล หรือว่างานที่ต้อง “ใช้เวลานานๆ” จนรู้สึกเบื่อหน่าย อย่างเช่นการกรอกฟอร์มจัดเก็บข้อมูลลูกค้าลงระบบ CRM หรือการทำบัญชี Payroll ที่ทำเหมือนกันในทุกเดือน ไม่แน่ว่า “Robotic Process Automation” หรือที่เรียกกันว่า RPA นั้นจะกลายเป็นตัวช่วยสำคัญในการทำงานเหล่านั้น และทำให้ท่านมีเวลาไปทำอะไรซับซ้อนกว่าเดิมได้ในอนาคต

เหตุผลที่ควรมี
Network Monitoring

ภายในระบบเครือข่ายขององค์กรประกอบด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่อกันอยู่มากมาย ไม่จำกัดเพียงแค่ Router, Switch, Firewall และ Load Balancer แต่ยังรวมไปถึงเซิร์ฟเวอร์ เครื่องปริ้นต์ คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ซึ่งปัจจุบันเครือข่ายยังต้องนับรวมการใช้งานคลาวด์เข้าไปด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าท่ามกลางความซับซ้อนที่เกิดขึ้น องค์กรจึงควรต้องมีระบบบางอย่างที่ออกแบบมาเพื่อเก็บและบูรณาการข้อมูล 

ประโยชน์ในการพัฒนาการตลาด ให้ตรงใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น Data Analytics

เพราะโลกธุรกิจได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบและมีข้อมูลเกิดใหม่เพิ่มขึ้นทุกวันอย่างมหาศาล วินาทีนี้จึงปฏิเสธไม่ได้แล้วว่า “การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)” คือส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าองค์กรธุรกิจจะอยู่ในภาคอุตสาหกรรมใดก็ไม่สามารถมองข้ามสิ่งนี้ได้อีกต่อไปแล้ว

เพิ่มประสิทธิภาพให้ตอบโจทย์ด้านธุรกิจด้วย Business Intelligence

ในยุคที่ข้อมูล (Data) เปรียบเสมือนกับของมีค่า ตามที่หลายคนพูดกันว่า “Data is the new oil” การหาวิธีนำเอาข้อมูลไปใช้งานให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจนั้นจึงเป็นสิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้แล้ว และ “Business Intelligence (BI)” คือหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่สนับสนุนให้ทุกองค์กรสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว 

SIEM คืออะไร?
ทำไมทุกองค์กรควรมี

Security Information and Event Management (SIEM) คือเทคโนโลยีที่ช่วยรวบรวมข้อมูลด้าน Security ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Log, Event, Flow หรือ อื่นๆ เพื่อนำมาจัดเก็บเปลี่ยนรูปแบบ, ตรวจสอบและ วิเคราะห์ รวมถึงแสดงผลที่ตอบโจทย์ด้าน Compliance และการบริหารจัดการด้านความมั่นคง