Blogs

SIEM คืออะไร?
ทำไมทุกองค์กรควรมี

Security Information and Event Management (SIEM) คือเทคโนโลยีที่ช่วยรวบรวมข้อมูลด้าน Security ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Log, Event, Flow หรือ อื่นๆ เพื่อนำมาจัดเก็บเปลี่ยนรูปแบบ, ตรวจสอบและ วิเคราะห์ รวมถึงแสดงผลที่ตอบโจทย์ด้าน Compliance และการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย หน้าที่หลักของ SIEM ก็คือการเก็บรวมรวมเหตุการณ์ต่างๆ

รู้จักกับ Robotic Process Automation

หากใครมีงานที่ต้อง “ทำซ้ำๆ” กันในทุกวันบนโลกดิจิทัล หรือว่างานที่ต้อง “ใช้เวลานานๆ” จนรู้สึกเบื่อหน่าย อย่างเช่นการกรอกฟอร์มจัดเก็บข้อมูลลูกค้าลงระบบ CRM หรือการทำบัญชี Payroll ที่ทำเหมือนกันในทุกเดือน ไม่แน่ว่า “Robotic Process Automation” หรือที่เรียกกันว่า RPA นั้นจะกลายเป็นตัวช่วยสำคัญในการทำงานเหล่านั้น และทำให้ท่านมีเวลาไปทำอะไรซับซ้อนกว่าเดิมได้ในอนาคต

เหตุผลที่ควรมี
Network Monitoring

ภายในระบบเครือข่ายขององค์กรประกอบด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่อกันอยู่มากมาย ไม่จำกัดเพียงแค่ Router, Switch, Firewall และ Load Balancer แต่ยังรวมไปถึงเซิร์ฟเวอร์ เครื่องปริ้นต์ คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ซึ่งปัจจุบันเครือข่ายยังต้องนับรวมการใช้งานคลาวด์เข้าไปด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าท่ามกลางความซับซ้อนที่เกิดขึ้น องค์กรจึงควรต้องมีระบบบางอย่างที่ออกแบบมาเพื่อเก็บและบูรณาการข้อมูล 

Data Analytics

เพราะโลกธุรกิจได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบและมีข้อมูลเกิดใหม่เพิ่มขึ้นทุกวันอย่างมหาศาล วินาทีนี้จึงปฏิเสธไม่ได้แล้วว่า “การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)” คือส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าองค์กรธุรกิจจะอยู่ในภาคอุตสาหกรรมใดก็ไม่สามารถมองข้ามสิ่งนี้ได้อีกต่อไปแล้ว

Business Intelligence

ในยุคที่ข้อมูล (Data) เปรียบเสมือนกับของมีค่า ตามที่หลายคนพูดกันว่า “Data is the new oil” การหาวิธีนำเอาข้อมูลไปใช้งานให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจนั้นจึงเป็นสิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้แล้ว และ “Business Intelligence (BI)” คือหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่สนับสนุนให้ทุกองค์กรสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว