RPA เหมาะกับใคร ? 

RPA เหมาะกับใคร และทำงานอย่างไร ? สำหรับร้านขายปลีก ร้านอาหาร โรงแรม ร้านกาแฟ หรือแม้กระทั้ง ร้านค้าออนไลน์ ซึ่งแน่นอนว่าในยุคปัจจุบันนี้ มีร้านค้าออนไลน์เกิดขึ้นมากมาย

Read article
Data Governance คืออะไร?

การกำกับดูแลข้อมูลกำหนดวิธีที่องค์กรในการจัดการความพร้อมใช้งาน การใช้งาน ความสมบูรณ์ และความปลอดภัยของข้อมูลด้วยชุดกฎและกระบวนการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

Read article
Splunk UBA ทำงานอย่างไร?

เป็น Feature ที่ตรวจจับภัยคุกคามและพฤติกรรมผู้ใช้งานที่ผิดปกติได้ด้วยเทคโนโลยี Machine Learning, Kill Chain Detection, Graph Analysis และ Threat Scoring

Read article
RPA Process Discovery

เป็นการค้นพบกระบวนการทำงานแบบทั้งองค์กร ช่วยระบุจุดบกพร่อง หรือความไร้ประสิทธิภาพและการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดเวลาในการทำงาน

Read article
Generative AI

เป็นปัญญาประดิษฐ์ (AI) ชนิดหนึ่งที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถสร้างคอนเทนต์ขึ้นเองได้อย่างรวดเร็วจากฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว เป็นการสร้างงานใหม่ ไม่ใช่การทำซ้ำให้ออกมาเป็นในรูปแบบ เช่น รูปภาพ งานศิลปะ ไปจนถึง บทกวี, เพลง, บทความ, วิดีโอ, บทละคร หรือแม้แต่ โค้ดคอมพิวเตอร์

Read article