Splunk Enterprise Security คืออะไร ?

ค้นหา วิเคราะห์ และแสดงภาพเพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก ตรวจสอบกับภัยคุกคามไซเบอร์ด้วยความรวดเร็วและแม่นยำ ช่วยปกป้องธุรกิจของคุณ และลดความเสี่ยงในวงกว้างด้วยระบบการวิเคราะห์ที่คุณดำเนินการได้ง่ายๆ ในทุก Scale ธุรกิจ ผ่าน Splunk Enterprise Splunk Enterprise Security เป็นการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล Machine Data จากแหล่งที่มาสำคัญต่างๆ โดยการนำข้อมูลทุกชนิดมาจัดเก็บและวิเคราะห์ร่วมกัน ด้วยระบบที่ปลอดภัยและตรวจสอบง่าย เพื่อให้ทุกๆ องค์กรสามารถสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจหรือระบบ IT ได้ในแบบ Real-time และนำไปวิเคราะห์เพื่อประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างประโยชน์หรือมูลค่าทางธุรกิจออกมาในรูปแบบ Operational Intelligence ทำให้การประยุกต์ใช้ Splunk เป็นไปได้อย่างไร้ขีดจำกัด

จุดเด่นของ Splunk Enterprise Security

Fast, ML-powered threat detection

ป้องกันภัยคุกคามด้วยระบบวิเคราะห์ ความปลอดภัยขั้นสูง ด้วยเทคโนโลยี Machine learning และ การเน้นตรวจจับและแจ้งเตือนข้อมูลภัยคุกคามที่มีความเที่ยงตรง เพื่อเป็นการลดระยะเวลา และเพิ่มอัตราเชิงบวก

Full visibility across your environment

แบ่งไซโลข้อมูลและประยุกต์ใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาดและใช้ได้จริง โดยการนำเข้าข้อมูลจากมัลติคลาวด์และการปรับใช้ในองค์กร รับการมองเห็นได้อย่างเต็มรูปแบบในการตรวจจับภัยคุกคามที่เป็นอันตรายได้อย่างรวดเร็ว

Efficient investigations

รวบรวมทุกบริบทที่คุณต้องการและระบบการตรวจสอบที่ยืดหยุ่นด้วยการวิเคราะห์ความปลอดภัยแค่เพียงปลายนิ้วสัมผัส ด้วยแพลตฟอร์มข้อมูลแบบเปิดและขยายได้ในตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Open and scalable

ด้วยแพลตฟอร์มข้อมูลแบบเปิดและปรับขนาดได้ สร้างการทำงานทำได้แบบคล่องตัวเมื่อเผชิญกับภัยคุกคามและความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา Splunk จะอยู่กับคุณในทุกตำแหน่งที่คุณอยู่ ไม่ว่าจะเป็นบนคลาวด์และการผสานรวมข้อมูล รวมถึงเครื่องมือและเนื้อหา

Splunk Security Orchestration, 
Automation and Response (SOAR)

เป็นเครื่องมือในการจัดการ Workflows ในการรักษาความปลอดภัย
และทำงานอย่างอัตโนมัติในไม่กี่วินาที เพื่อให้ SOC (Security Operation Center) ของคุณทำงานได้เร็วขึ้น และตอบสนองไวขึ้น
 

Splunk
User Behavior Analytics (UBA)

เป็น Feature ที่ตรวจจับภัยคุกคามและพฤติกรรมผู้ใช้งานที่ผิดปกติ
ได้ด้วยเทคโนโลยี Machine Learning, Kill Chain Detection, Graph Analysis, และ Threat Scoring

Why must use it

Our Success Stories

Success Stories

Solution: Cyber Security and IT Monitoring
Industry: Government | Financial Service

Industry : Government

"24/7 monitor, detect, investigate, and respond to cyberthreats of across organization"

Create Security Operation Center (SOC)

Improve their organization's security by being monitored every log, network, appliance, or device that has been accessed in the system. Detecting and responding to coming suspicious threat activity. ​

Greater Enterprise Data Security

Splunk helps to secure and protect the information, user privacy, and data over the organization's IT infrastructure.​

Industry : Financial Service

"Modernize your financial security operations with a full potential data platform, advanced analytics, and automated response"

Enhance Data Consolidation and Visualization​ ​

Data collecting from multiple sources. By correlating different data metrics. Turn enterprise massive datasets into visual dashboard reports and analyze faster security insights.

Apply SIEM Solution

Real-time situational awareness for identifying cyberthreats, securing its operations, and optimizing user experience.​

Advance Real-time Situational Awareness

STelligence turns the security monitoring by integrating Splunk with a mobile API notification system. Help to be immediately notified via a mobile device without an internet connection.​

Certified by Splunk

STelligence Company Limited is a Professional Service Provider for Data related solution. We are award winning in Big Data Analytic in APAC from CIOoutlook Magazine in 2017. Our customers are Big Enterprise ,Telecom-Service Provider, Government-State Enterprise, Technology Company, Fintech, Industrial, Manufacturing and System Integrators. We have pioneered in Big Data , Data Analytic, Data Science-Machine Learning and Operational Intelligence solution in Thailand. We have highly skillful staffs and being an expertise in IT business for more than 15 years. With our expertise, we are able to deliver the Best Integrated Solution to increase uptime, fasten ROI, maximize Value and Opportunity for IT and Business.

“Stop working hard and start working smarter”

Our Technology Partners